top of page

חידוש טיפול שורש

 1. חידוש טיפול שורש מבוצע כאשר טיפול השורש הקודם הזדהם ונכשל.

 2. בחידוש טיפול שורש תחילה מסולקת סתימת השורש הקודמת.

 3. לאחר מכן כל טיפול השורש מבוצע מחדש, תוך ניסיון לתקן את הסיבה לכישלון טיפול השורש הקודם (סטייה, מכשיר שבור, טיפול שורש לא לכל האורך).

 4. לאחר הכנת התעלות, הן מחוטאות ונסתמות על ידי סתימת שורש.

 5. לאחר חידוש טיפול שורש יש צורך בשיקום השן על ידי מבנה וכתר.

לטיפול שורש ולחידוש טיפול שורש אחוזי הצלחה גבוהים כאשר הם מבוצעים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

למה טיפול שורש נכשל?

לעיתים טיפול שורש קודם נכשל. הסיבות לכישלון רבות, אך דבר אחד משותף לכולן – ישנו זיהום פעיל בשן.

הסיבות להימצאות של זיהום בשן לאחר טיפול שורש רבות ומגוונות. ביניהן:

 • טיפול השורש הקודם הותיר זיהום בתעלות השורש.

 • ישנה תעלה נוספת שלא טופלה.

 • הכתר או המבנה על השן לא אטמו את כותרת השן כראוי ונוצר דלף של חיידקים לתוך סתימת השורש הקודמת.​

במקרים כאלה יתכן ומומחה לטיפולי שורש ימליץ על חידוש טיפול שורש (טיפול שורש חוזר).

מהלך חידוש טיפול שורש

חידוש טיפול שורש הוא טיפול מורכב יותר לעומת טיפול שורש ראשוני, משום שעל המומחה לטיפולי שורש לסלק תחילה את המבנה, הסתימה הקבועה, הקיים בשן, על מנת לחשוף את טיפול השורש הקודם. לשם כך משתמש המומחה לטיפולי שורש במגוון מכשירים מתקדמים העומדים לרשותו, לרבות מיקרוסקופ טיפולי ומכשור מיוחד אולטרסוני.

לאחר סילוק המבנה, על המומחה לטיפולי שורש לסלק את סתימת השורש הקודמת. את הסתימה הקודמת מסלק המומחה לטיפולי שורש בעזרת פוצרים ייעודיים, חומרים שממיסים את חומר סתימת השורש הקודם, מכשור אולטרסוני מיוחד, וכל זאת תחת הגדלה של המיקרוסקופ הטיפולי כדי לא לפספס אף שארית מחומר הסתימה הקודם.

 

כעת על המומחה לטיפולי שורש לנסות לטפל ולהתגבר על הגורמים והמכשולים שהביאו לכישלון טיפול השורש הראשוני. לעיתים המכשולים הללו כוללים:

 • מדרגות וסטיות בטיפול השורש הקודם.

 • טיפול שורש קצר עקב הסתיידות בקצה השורש.

 • מכשיר שבור בתעלת השורש.

פעמים רבות חידוש טיפול שורש לא יסתיים בפגישה אחת, אלא בשתיים ומעלה, משום שהמומחה לטיפולי שורש יעדיף לחבוש את תעלות השורש בעזרת חומר אנטי חיידקי, ובכך לשפר את יכולת החיטוי של התעלות.

בסיום הטיפול תבוצע סתימת שורש חדשה על מנת למנוע דלף של חיידקים לתוך התעלה, ובכותרת השן תונח סתימה מחומר שחזור זמני.

לאחר סיום חידוש טיפול השורש, המתרפא מופנה לרופאו, אשר מחליף את הסתימה הזמנית במבנה קבוע וממשיך לשקם את השן לפי הצורך.

לדף הוראות לאחר חידוש טיפול שורש

bottom of page