top of page

אפיסקטומי

  1. ניתוח אפיסקטומי מבוצע כאשר טיפול שורש שבוצע בשן נכשל, ולא ניתן לבצע חידוש טיפול שורש בגישה שאינה כירורגית.

  2. ניתוח אפיסקטומי הוא ניתוח זעיר פולשני, שמבוצע בעזרת מיקרוסקופ טיפולי.

  3. בניתוח אפיסקטומי חושפים את השורש המזוהם וקוטמים את קצהו.

  4. לאחר קיטום השורש, מתבצעת הכנה לתוך התעלה, מעין טיפול שורש מהצד השני של השן, וקצה השורש נסתם ע"י חומר סתימה ייעודי.

  5. בסיום ניתוח אפיסקטומי הרקמה הרכה, רקמת החניכיים, נתפרת בתפרים.

אפיסקטומי, או מיקרו כירורגיה אנדודונטית, הוא ניתוח זעיר שבו ניתן לאבחן ולטפל  בבעיות שונות בשורש השן.

הניתוח מבוצע תחת הרדמה מקומית ובעזרתו של מיקרוסקופ טיפולי.

הסיבות לביצוע אפיסקטומי מגוונות:

  • שן שעברה טיפול שורש שנכשל.

  • שן שעברה חידוש טיפול שורש שנכשל.

  • שן שיש בה חשד לשבר שורש שלא ניתן לאבחן בבדיקה.

  • שן שהסתיידה ולא ניתן למצוא בה את התעלות בצורה קונבנציונלית.

למה טיפול שורש או חידוש טיפול שורש שבוצעו בצורה הטובה ביותר נכשלים?

ראשית כל, טיפולי שורש וחידושי טיפולי שורש שמבוצעים בצורה אידאלית מצליחים באחוזים גבוהים. מבנה שורשי השן והתעלות אינו מבנה אחיד ולעיתים קשה לחיזוי ולטיפול. תעלות השורש כמעט תמיד אינן עגולות. במקרים רבים בתעלה ישנו סנפיר שלא ניתן לטיפול באף אחד מהמכשירים הקיימים ברשותנו. אם סנפיר זה מכיל גם חיידקים אז טיפול השורש או חידוש טיפול השורש עלולים להיכשל.

 

במקרים אלה ייתכן והמומחה לטיפולי שורש ימליץ למתרפא לבצע בשן אפיסקטומי.

מה עושים באפיסקטומי?

 

הניתוח מבוצע תחת הרדמה מקומית.

המומחה לטיפולי שורש מבצע חתך קטן בחניכיים, חושף את העצם וחושף את קצה השורש המטופל. סביב קצה השורש ישנה לרוב רקמה דלקתית שמסולקת על מנת לחשוף את קצה השורש.

כעת מבצע הרופא קיטוע של קצה חוד השן, אשר מכיל זיהום חיידקי. בשלב זה ניתן להתבונן בקצה השורש ולאבחן סדקים, שברים, תעלות שלא טופלו בטיפול הראשוני, סנפירים מזוהמים שלא ניתן לטפל בהם בדרך אחרת וכו'.

כעת מבוצעת הכנה בתוך התעלה בעזרת מכשור אולטרסוני ייחודי, אשר מסלק את תוכן התעלה – את סתימת השורש הקודמת וחיידקים, כל זאת מקצה השורש הקטום.

לאחר ביצוע ההכנה, סותם המומחה לטיפולי שורש את התעלה המטופלת בעזרת חומר סתימה ייעודי על מנת שזיהום אם נותר בתעלה לא יוכל לגרות את הרקמות שמעבר לשורש.

כעת ניתן לתפור את החניכיים במקומם.

לדף הוראות לאחר אפיסקטומי

bottom of page